Staff

Sugimoto

Professor
Kenji Sugimoto

Matsubara

Associate Professor
Takamitsu Matsubara

Minami

Affiliate Associate Professor
Yuki Minami

Kobayashi

Assistant Professor
Taisuke Kobayashi

Ogura

Assistant Professor
Masaki Ogura

Cui

Research Assistant Professor
Cui Yunduan

Hayashi

Secretary
Hideko Hayashi

Students

Doctor Course

Ishihara

D3
Koji Ishihara (ATR)

Rodriguez

D2
Juan Esteban Rodriguez

Han

D2
Haifeng Han

Master Course (M2)

Inoue

Kengo Inoue

Imahayashi

Wataru Imahayashi

Iwai

Yudai Iwai

Ozawa

Yuto Ozawa

Takamoto

Yuta Takamoto

Tsurumine

Yoshihisa Tsurumine

Norinaga

Yu Norinaga

Yoshikawa

Yuki Yoshikawa

Master Course (M1)

Aotani

Takumi Aotani

Ikawa

Yutaro Ikawa

Kaneko

Takumi Kaneko

Kitano

Tomoyuki Kitano

Sasaki

Hikaru Sasaki

Sugino

Toshiki Sugino

Tagawa

Junpei Tagawa

Tadenuma

Toshihide Tadenuma

Harada

Junichi Harada

Han_xinyou

Han Xinyou (Fall enrollment)

MEI_wenjie

Mei Wenjie (Fall enrollment)

Zhu_lingwei

Zhu Lingwei (Fall enrollment)

Collaborators

Tanaka

NIT, Niihama College
Assistant Professor

Daisuke Tanaka